Gyelt Tuinstra - Expo ABN/AMRO

Die erste Ausstellung in Den Haag zusammen mit Thea Versteegh, Casper Rietbroek, Mark Rietmeier und Kurt Baruch.

thumbnail Foto thumbnail Foto thumbnail Foto thumbnail Foto thumbnail Foto thumbnail Foto thumbnail Foto thumbnail Foto thumbnail Foto thumbnail Foto thumbnail Foto thumbnail Foto thumbnail Foto thumbnail Foto thumbnail Foto thumbnail Foto thumbnail Foto thumbnail Foto

Text zur Ausstellung:


Tekstblad bij de expositie

in het atrium van de ABN AMRO aan de Kneuterdijk 8 te Den Haag van 10 mei t/m 15 juni 2000

Het eindprodukt

De tentoongestelde sculpturen vertonen overeenkomsten in vormentaal. Duidelijk is aan de beelden van Cas, Thea en Gyelt de invloed van Mark te zien: de vloeiende lijnen, de eenvoud van vorm, de zuiverheid van afwerking. Men zou kunnen spreken van de Rietmeijer-school, al lijken de beelden te verwijzen naar een vormentaal die boven het individuele uitgaat. Enkele sculpturen verwijzen naar de meer alledaagse werkelijkheid; ze zijn, wat men doorgaans noemt, figuratiever. In feite richten ze zich echter alleen naar een andere, algemeen bekende verzameling vormregels. De vormregels voor de abstracte kunst zijn misschien minder uitgebreid dan die van de figuratieve kunst, maar zeker zo streng.

Werkwijze

Het proces van werken is belangrijk. Het gaandeweg komen tot een vorm is verrassender en bevredigender dan het uitvoeren van een papieren of klei ontwerp in steen. Als je zonder uitgewerkt idee begint en aandacht hebt voor wat zich onder je handen vormt, kun je je door intuitie laten leiden naar nieuwe, onbekende vormen. Je kunt van plan veranderen en/of inspelen op de structuur en vorm van de steen. Uiteindelijk dringen zich dan de vragen op: wat kenmerkt nu dit beeld, hoe kan ik deze vorm versterken, welke elementen dragen bij of wat moet anders? Het gebruik van handgereedschap, de puntbeitel en hamer, maakt het mogelijk deze vragen gaandeweg te beantwoorden.

Achtergrond

Mark en Kurt hebben gezamenlijk een opleiding gevolgd aan de Vrije Academie in Den Haag. Cas, Thea en Gyelt hebben het beeldhouwen van Mark geleerd. Allen wonen en werken in Den Haag

Samenwerking

Als je jezelf niet vooraf verbindt aan allerlei regels en doelen is er meer ruimte voor samenwerking. Door op elkaars werk te reageren kom je tot betere oplossingen voor vormproblemen. De samenwerking bestaat vooral uit praktische hulp, technisch advies en wederzijdse uitdaging.